บริษัท รีโซลิค จำกัด Resolic Company Limited

ส่งมอบครุภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลบางจาก

15 มกราคม 2564

          บริษัท รีโซลิค จำกัด ขอขอบพระคุณโรงพยาบาลบางจากที่ไว้วางใจในผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ที่บริษัทจัดจำหน่าย ในการนี้ทางบริษัทมีบริการตรวจสอบคุณภาพก่อนการส่งมอบรวมถึงการรับประกันหลังการขาย ให้กับทางโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มความมั่นใจในคุณภาพและบริการของทางบริษัทครับ

 

 

 

Bookmark and Share