บริษัท รีโซลิค จำกัด Resolic Company Limited

 

ประเภทของข่าวสารหรือบทความ
ส่งมอบครุภัณฑ์การแพทย์
บริษัท รีโซลิค จำกัด ขอขอบพระคุณโรงพยาบาลที่ไว้วางใจในผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์
5 บริการส่งเตียงผู้ป่วยพร้อมที่นอนลมถึงบ้าน ทางบริษัทยินดีให้บริการ
15/1/2564 14:57:00
กีรวุฒิ ว่องสินไพบูลย์
รับมือกับ COVID-19
การดำเนินงานและให้ความช่วยเหลือของบริษัทช่วง COVID-19
2 บริจาคเจลแอลกอฮอล์แด่โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ สถาบันการแพทย์
15/1/2564 14:47:00
กีรวุฒิ ว่องสินไพบูลย์
 

บริการส่งเตียงผู้ป่วยพร้อมที่นอนลมถึงบ้าน ทางบริษัทยินดีให้บริการ

15 มกราคม 2564

        งานบริการจัดส่งเตียงสำหรับผู้ป่วยชนิด3ไกร์พร้อมที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ ส่งตรงถึงบ้านเราก็มีนะครับ สำหรับผู้ป่วยที่จะออกจากโรงพยาบาลมาพักฟื้นที่บ้านครับ ทางบริษัท รีโซลิค จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี ที่ให้ความไว้วางใจและมั่นใจในผลิตถัณฑ์ที่ทางบ.&n ...

ส่งมอบเครื่องวัดความดันแด่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

15 มกราคม 2564

         ขอขอบพระคุณมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)ที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์และบริการที่ทาง บ.รีโซลิค จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง          ข้าพเจ้าขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณข ...

บริจาคเจลแอลกอฮอล์แด่โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ สถาบันการแพทย์

15 มกราคม 2564

        บริษัท รีโซลิค จำกัดขอมอบเจลแอลกอฮอล์เพื่อแสดงถึงความห่วงใยและปรารถนาดีแก่โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ สถาบันการแพทย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ตลอดรวมถึงบุคลากรฝ่ายสนับสนุนที่มีค่ายิ่งไม่ว่าจะเป็นแผนกห้องบัตร ฝ่ายงานพัสดุ การเงินศูนย์เครื่องมือแพทย ...

ส่งมอบผ้าคุณภาพโรงพยาบาลบางพลี

15 มกราคม 2564

         ขอขอบพระคุณโรงพยาบาลบางพลี ที่มอบความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์งานผ้าคุณภาพของทางบริษัทเพื่อใช้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล ขอขอบพระคุณครับ

ส่งมอบ Vital Sign Monitor สถาบันบำราศนราดูร

15 มกราคม 2564

         ขอขอบคุณสถาบันบำราศนราดูร ที่มั่นใจในผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท รีโซลิค จำกัด ในการจัดเตรียมเครื่องมือ Vital sign monitor เพื่อรับมือกับภัยโควิค 19 ดังคำขวัญของสถาบันที่ว่า บริการดี มีไมตรีจิต ทุกชีวิตปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล

กิจกรรมแจกเจลแอลกอฮอล์ต้านภัย COVID-19

15 มกราคม 2564

         ทางบริษัท รีโซลิค จำกัดมีการจัดกิจกรรมทำการส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อร่วมเป็นส่วนช่วยเหลือสังคมเล็กๆให้แก่โรงพยาบาลและโรงเรียนให้มีโอกาสได้ใช้เจลแอลกอฮอล์ป้องกัน COVID-19          ตอนสมัยเรียนอาจารย์ปลูกฝังไว้เสมอว่าการรักษาสุขภาพที่ดีท ...

ส่งมอบครุภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลบางจาก

15 มกราคม 2564

          บริษัท รีโซลิค จำกัด ขอขอบพระคุณโรงพยาบาลบางจากที่ไว้วางใจในผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ที่บริษัทจัดจำหน่าย ในการนี้ทางบริษัทมีบริการตรวจสอบคุณภาพก่อนการส่งมอบรวมถึงการรับประกันหลังการขาย ให้กับทางโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มความมั่นใจในคุณภาพและบริการของทางบริษัทครับ &n ...