บริษัท รีโซลิค จำกัด Resolic Company Limited

บริการส่งเตียงผู้ป่วยพร้อมที่นอนลมถึงบ้าน ทางบริษัทยินดีให้บริการ

15 มกราคม 2564

        งานบริการจัดส่งเตียงสำหรับผู้ป่วยชนิด3ไกร์พร้อมที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ ส่งตรงถึงบ้านเราก็มีนะครับ สำหรับผู้ป่วยที่จะออกจากโรงพยาบาลมาพักฟื้นที่บ้านครับ ทางบริษัท รีโซลิค จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี ที่ให้ความไว้วางใจและมั่นใจในผลิตถัณฑ์ที่ทางบ. จัดจำหน่ายครับ ขอขอบพระคุณจากใจจริง

ส่งมอบเครื่องวัดความดันแด่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

15 มกราคม 2564

         ขอขอบพระคุณมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)ที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์และบริการที่ทาง บ.รีโซลิค จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง          ข้าพเจ้าขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จย่า ในความห่วงใยราษฎรด้านสาธารณสุขในถิ่นทุรกันดาร และคุณหมอกระเป๋าเขียวทุกท่าน ...

ส่งมอบผ้าคุณภาพโรงพยาบาลบางพลี

15 มกราคม 2564

         ขอขอบพระคุณโรงพยาบาลบางพลี ที่มอบความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์งานผ้าคุณภาพของทางบริษัทเพื่อใช้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล ขอขอบพระคุณครับ

ส่งมอบ Vital Sign Monitor สถาบันบำราศนราดูร

15 มกราคม 2564

         ขอขอบคุณสถาบันบำราศนราดูร ที่มั่นใจในผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท รีโซลิค จำกัด ในการจัดเตรียมเครื่องมือ Vital sign monitor เพื่อรับมือกับภัยโควิค 19 ดังคำขวัญของสถาบันที่ว่า บริการดี มีไมตรีจิต ทุกชีวิตปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล

ส่งมอบครุภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลบางจาก

15 มกราคม 2564

          บริษัท รีโซลิค จำกัด ขอขอบพระคุณโรงพยาบาลบางจากที่ไว้วางใจในผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ที่บริษัทจัดจำหน่าย ในการนี้ทางบริษัทมีบริการตรวจสอบคุณภาพก่อนการส่งมอบรวมถึงการรับประกันหลังการขาย ให้กับทางโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มความมั่นใจในคุณภาพและบริการของทางบริษัทครับ      
1