บริษัท รีโซลิค จำกัด Resolic Company Limited

ค้นหาสินค้าในเว็บ
ประเภทสินค้า
Standard Scissors
08-10 08-11 08-12
Standard Scissors

มีทั้งแบบตรงและโค้ง

 
Standard Scissors
Standard Scissors
Standard Scissors
Standard Scissors
Standard Scissors

1. มีขนาด 10-20 cm

2. แบบตรง

    - ปลายมนทั้งคู่ รหัสดังนี้

          

   - ปลายมนหนึ่งด้าน อีกด้านคม

          

   -ปลายคมทั้งคู่

          

3. แบบโค้ง

   - ปลายมนทั้งคู่ รหัสดังนี้

          

    -ปลายมนหนึ่งด้าน อีกด้านคม

          

   - ปลายคมทั้งคู่