บริษัท รีโซลิค จำกัด Resolic Company Limited

บริจาคเจลแอลกอฮอล์แด่โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ สถาบันการแพทย์

15 มกราคม 2564

        บริษัท รีโซลิค จำกัดขอมอบเจลแอลกอฮอล์เพื่อแสดงถึงความห่วงใยและปรารถนาดีแก่โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ สถาบันการแพทย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ตลอดรวมถึงบุคลากรฝ่ายสนับสนุนที่มีค่ายิ่งไม่ว่าจะเป็นแผนกห้องบัตร ฝ่ายงานพัสดุ การเงินศูนย์เครื่องมือแพทย์ LAB  X-RAY  EMS เจ้าหน้าที่ OPD ER OR ICU WARD CSSD และอื่นๆ
         โดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากำลังใจเพียงเล็กน้อยจากเราจะสร้างพลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่พวกท่านเพื่อให้พวกเราประชาชนผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ด้วยกันครับ  ขอขอบพระคุณทุกท่านจากใจจริง

 


Bookmark and Share