บริษัท รีโซลิค จำกัด Resolic Company Limited

กิจกรรมแจกเจลแอลกอฮอล์ต้านภัย COVID-19

15 มกราคม 2564

เริ่มโดย กีรวุฒิ ว่องสินไพบูลย์ ใน รับมือกับ COVID-19 แก้ไขล่าสุด 15 มกราคม 2564

เข้าชม 673

         ทางบริษัท รีโซลิค จำกัดมีการจัดกิจกรรมทำการส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อร่วมเป็นส่วนช่วยเหลือสังคมเล็กๆให้แก่โรงพยาบาลและโรงเรียนให้มีโอกาสได้ใช้เจลแอลกอฮอล์ป้องกัน COVID-19

         ตอนสมัยเรียนอาจารย์ปลูกฝังไว้เสมอว่าการรักษาสุขภาพที่ดีที่สุดคือการป้องกันไม่ให้เกิดโรค วันนี้ขอประมวลภาพแห่งความภาคภูมิใจที่ทางบริษัทได้ดำเนินกิจกรรมนี้มา ถึงแม้จะไม่ได้ด้วยเงินแต่เราก็สุขใจที่เป็นผู้ให้ดั่งพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า
ททมาโน ปิโย โหติ "ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก"

 
         สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณญาติ มิตร เพื่อน พี่น้อง ที่ร่วมกันสนับสนุนโครงการนี้ครับ

 

 

                                              


Bookmark and Share