บริษัท รีโซลิค จำกัด Resolic Company Limited

ส่งมอบผ้าคุณภาพโรงพยาบาลบางพลี

15 มกราคม 2564

         ขอขอบพระคุณโรงพยาบาลบางพลี ที่มอบความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์งานผ้าคุณภาพของทางบริษัทเพื่อใช้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล ขอขอบพระคุณครับ

Bookmark and Share