บริษัท รีโซลิค จำกัด Resolic Company Limited

ส่งมอบ Vital Sign Monitor สถาบันบำราศนราดูร

15 มกราคม 2564

         ขอขอบคุณสถาบันบำราศนราดูร ที่มั่นใจในผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท รีโซลิค จำกัด ในการจัดเตรียมเครื่องมือ Vital sign monitor เพื่อรับมือกับภัยโควิค 19 ดังคำขวัญของสถาบันที่ว่า บริการดี มีไมตรีจิต ทุกชีวิตปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล

Bookmark and Share