บริษัท รีโซลิค จำกัด Resolic Company Limited

บริจาคเจลแอลกอฮอล์แด่โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ สถาบันการแพทย์

15 มกราคม 2564

        บริษัท รีโซลิค จำกัดขอมอบเจลแอลกอฮอล์เพื่อแสดงถึงความห่วงใยและปรารถนาดีแก่โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ สถาบันการแพทย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ตลอดรวมถึงบุคลากรฝ่ายสนับสนุนที่มีค่ายิ่งไม่ว่าจะเป็นแผนกห้องบัตร ฝ่ายงานพัสดุ การเงินศูนย์เครื่องมือแพทย์ LAB  X-RAY  EMS เจ้าหน้าที่ OPD ER OR ICU WARD CSSD และอื่นๆ        ...

กิจกรรมแจกเจลแอลกอฮอล์ต้านภัย COVID-19

15 มกราคม 2564

         ทางบริษัท รีโซลิค จำกัดมีการจัดกิจกรรมทำการส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อร่วมเป็นส่วนช่วยเหลือสังคมเล็กๆให้แก่โรงพยาบาลและโรงเรียนให้มีโอกาสได้ใช้เจลแอลกอฮอล์ป้องกัน COVID-19          ตอนสมัยเรียนอาจารย์ปลูกฝังไว้เสมอว่าการรักษาสุขภาพที่ดีที่สุดคือการป้องกันไม่ให้เกิดโรค วันนี้ขอประมวลภาพแห่งความภาคภูมิใจที่ทางบริษัทได้ดำเนินกิจกรรมนี้มา ...
1