บริษัท รีโซลิค จำกัด Resolic Company Limited

ค้นหาสินค้าในเว็บ
ประเภทสินค้า
ประเภทสินค้า : เทอร์โมมิเตอร์
1
Thermometers ri-gital® รุ่น Riester
ข้อมูลอย่างย่อคำเตือน: ไม่ควรวัดอุณหภูมิร่างกายใน ...
 
Thermometers ri-thermo®N รุ่น Riester
ข้อมูลอย่างย่อคำเตือน: ไม่ควรวัดอุณหภูมิร่างกายใน ...
 
เทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอล แบบยิงหน้าผาก รุ่น FR 1MF1
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดไม่ต้องสัมผัส
วัดอุณหภูมิร่างกายและสิ่งของได้โดยไม่ต้องสัมผัส
 
1