บริษัท รีโซลิค จำกัด Resolic Company Limited

 

Product Search

Contact us
Facebook
Line

Email

Tel: 02-012-0600

Mobile: 086-300-3098

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

                   

         บริษัท รีโซลิค จำกัดเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในการจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ที่มีประสบการณ์กว่า10ปีโดยมีจุดมุ่งหมายหลักในการจัดสรรเครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าดำเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีและระบบที่ทันสมัยเป็นสากลพร้อมด้วยบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยในการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยความซื่อสัตย์และรับผิดชอบ


                             

 


                    

 

สินค้ายอดนิยม
1