บริษัท รีโซลิค จำกัด Resolic Company Limited

ค้นหาสินค้าในเว็บ
ประเภทสินค้า
ประเภทสินค้า : เครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง » เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารก รุ่น BD 590
เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารก รุ่น BD 590
BD 590
เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารก รุ่น BD 590
 

1. การชั่งน้ำหนัก

   - พิกัดกาลัง 20 kg

   - ค่าละเอียด 10 g

2. การวัดส่วนสูง

   - วัดได้ตั้งแต่ 0-55 cm.

3. สามรถ

    - Tare (หักน้าหนักภาชนะ)

    - Hold (ล็อคค่าน้าหนัก) 

4. พื้นที่ชั่งน้าหนัก : 570 x 390 x 25.5 mm.

5. พลังงาน : “ AA ” drycell จานวน 4 ก้อน

6. ผลิตภัณฑ์ TANITA ของประเทศญี่ปุ่น