บริษัท รีโซลิค จำกัด Resolic Company Limited

ค้นหาสินค้าในเว็บ
ประเภทสินค้า
Metzenbaum Scissors
OR
Metzenbaum Scissors
 
Metzenbaum Scissors

1. ขนาด 11.5-35 cm

2. แบบตรง มีรหัสสินค้าดังนี้

    

3. แบบโค้ง มีรหัสสินค้าดังนี้