บริษัท รีโซลิค จำกัด Resolic Company Limited

ค้นหาสินค้าในเว็บ
ประเภทสินค้า
Magill Forceps
Magill Forceps
Magill Forceps
 
  1. ทำจากเหล็กไม่เป็นสนิม
  2. เป็นปากคีบแบบ Magill
  3. ขนาดตามลูกค้าเลือกใช้งาน
  4. ส่วนปลายมีลักษณะโค้ง ส่วนด้ามจับมีลักษณะคล้ายกรรไกร จับกระชับมือ
  5. ผลิตภัณฑ์ประเทศปากีสถาน