บริษัท รีโซลิค จำกัด Resolic Company Limited

ค้นหาสินค้าในเว็บ
ประเภทสินค้า
ประเภทสินค้า : เครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง » เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแรกเกิดแบบดิจิตอลพร้อมวัดส่วนสูง
เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแรกเกิดแบบดิจิตอลพร้อมวัดส่วนสูง
ฺBW20
เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแรกเกิดแบบดิจิตอลพร้อมวัดส่วนสูง
 

1. การชั่งน้ำหนัก

   - พิกัดกาลัง 20 kg

   - ค่าละเอียด 0.5 g

2. การวัดส่วนสูง

   - วัดได้ตั้งแต่ 0-65 cm.

3. สามรถ

    - Tare (หักน้าหนักภาชนะ)

    - Hold (ล็อคค่าน้าหนัก) 

    - Recall (เรียกดูค่าน้ำหนักย้อนหลังล่าสุดได้)

4. พื้นที่ชั่งน้าหนัก : 680 x 265 x 123 mm.

5. ใช้ Rechargeable battery ใช้งานต่อเนื่องได้ 60 ชม.หรือเลือกใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.

6. ผลิตภัณฑ์ NAGATA ของประเทศไต้หวัน