บริษัท รีโซลิค จำกัด Resolic Company Limited

ค้นหาสินค้าในเว็บ
ประเภทสินค้า
ประเภทสินค้า : เครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง » เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงและคำนวณค่า BMI ระบบดิจิตอล
เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงและคำนวณค่า BMI ระบบดิจิตอล
BW-2232 MH
เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงและคำนวณค่า BMI ระบบดิจิตอล
 

1. การชั่งน้ำหนัก

   - พิกัดกาลัง 300 kg

   - ค่าละเอียด 0.1 kg

2. การวัดส่วนสูง

   - วัดได้ตั้งแต่ 110-200 cm.

3. สามรถ

    - Tare (หักน้าหนักภาชนะ)

    - Hold (ล็อคค่าน้าหนัก) 

    - BMI คำนวณค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index)

4. พื้นที่ชั่งน้าหนัก : 600 x 600 mm.

5. ใช้ Rechargeable battery ใช้งานต่อเนื่องได้ 60 ชม.หรือเลือกใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.

6. มีล้ออยู่ด้านหลังแท่นชั่งสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

7. ผลิตภัณฑ์ NAGATA ของประเทศไต้หวัน