บริษัท รีโซลิค จำกัด Resolic Company Limited

ค้นหาสินค้าในเว็บ
ประเภทสินค้า
ประเภทสินค้า : เครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง » เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูง คำนวณ BMI อัตโนมัติ BW-2200
เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูง คำนวณ BMI อัตโนมัติ BW-2200
BW-2200
เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูง คำนวณ BMI อัตโนมัติ BW-2200
 

1. การชั่งน้ำหนัก

   - พิกัดกาลัง 250 kg

   - ค่าละเอียด 0.1 kg

2. การวัดส่วนสูง

   - วัดได้ตั้งแต่ 110-200 cm.

3. ตัวเลขขนาด 2.5 cm.

4. สามรถ

    - Hold (ล็อคค่าน้าหนัก) 

    - BMI คานวณค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index)

5. พื้นที่ชั่งน้าหนัก : 320 x 375 mm.

9. ใช้ Rechargeable battery ใช้งานต่อเนื่องได้ 60 ชม.หรือเลือกใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.

10. มีล้ออยู่ด้านหลังแท่นชั่งสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

11. น้าหนักสุทธิประมาณ 14.7 kg

12. ผลิตภัณฑ์ NAGATA ของประเทศไต้หวัน